Home > 커뮤니티 > > 고객센터
번호 제목 글쓴이 등록일 문의상태
20 비밀 환불 문의드립니다 20.  비밀 환불 문의드립니다 10ap_@naver.com 2024.02.06 space_img10ap_@naver.com  2024.02.06  조회 4 문의상태답변완료
19 비밀 환불문의드려요(3) 19.  비밀 환불문의드려요(3) alalq1010@naver.com 2024.01.18 space_imgalalq1010@naver.com  2024.01.18  조회 18 문의상태답변완료
18 비밀 문의드립니다. 18.  비밀 문의드립니다. mangbang0411@naver.com 2023.10.12 space_imgmangbang0411@naver.com  2023.10.12  조회 5 문의상태답변대기
17 비밀 평생교육바우처로 결제 진행중 오류(3) 17.  비밀 평생교육바우처로 결제 진행중 오류(3) hoyoung.lee70@gmail.com 2023.08.13 space_imghoyoung.lee70@gmail.com  2023.08.13  조회 18 문의상태답변완료
16 비밀 스콘(3) 16.  비밀 스콘(3) kouma13@naver.com 2023.08.11 space_imgkouma13@naver.com  2023.08.11  조회 13 문의상태답변완료
15 비밀 원데이 클래스 네이버 폼으로 작성한 상황(1) 15.  비밀 원데이 클래스 네이버 폼으로 작성한 상황(1) hanyae0406@naver.com 2023.06.08 space_imghanyae0406@naver.com  2023.06.08  조회 5 문의상태답변완료
14 비밀 모바일재생이안되요. (16) 14.  비밀 모바일재생이안되요. (16) kouma13@naver.com 2023.04.13 space_imgkouma13@naver.com  2023.04.13  조회 74 문의상태답변완료
13 비밀 수강기간(3) 13.  비밀 수강기간(3) data_2015@naver.com 2023.02.15 space_imgdata_2015@naver.com  2023.02.15  조회 17 문의상태답변완료
12 비밀 문의(1) 12.  비밀 문의(1) mrs1990@naver.com 2023.01.29 space_imgmrs1990@naver.com  2023.01.29  조회 5 문의상태답변완료
11 비밀 취소문의(1) 11.  비밀 취소문의(1) sk.jang87@gmail.com 2022.11.23 space_imgsk.jang87@gmail.com  2022.11.23  조회 5 문의상태답변완료
ó12
TOP